نوشته‌ها

مزایا

نداشتن محدودیت سنی ، نیاز به نمره زبان پایین (CLB حداقل 5) ، امکان هم گروهی شدن با چند نفر دیگر (برای به اشتراک گذاری هزینه ها و فعالیت ها)،

معایب

سخت بودن گرفتن نامه حمایتی، نیاز به داشتن پیشرفت های قابل توجه پس از گرفتن نامه حمایتی برای نگهداری دیدگاه مثبت سازمان حمایت کننده (مثلا انکوباتور)، نیاز به نظر مثبت آفیسر اداره مهاجرت روی افراد تیم و خود استارتاپ در آخرین مراحل برای اخذ   PR، هزینه های تقریبا زیاد برای انکوباتور و راه اندازی استارتاپ در کانادا،